Što su huminske i fulvinske kiseline?

Sastav vašeg supstrata u mnogome određuje kakav će biti završni proizvod u vašem nasadu. U prirodi, kemijski i mikrobiološki sastav tla određuju i kakvi će biti prinosi i kvaliteta završnog proizvoda, bilo tako što je sjeme tamo palo ili je posijano. To ponekad znači da će usjev biti bogat, zdrav, bujan i dobre kvalitete. Ponekad pak to znači da će urod biti malen, biljke kržljave, kratkog životnog vijeka.

Budući da kod unutarnjeg uzgoja VI u potunosti (želite) kontrolirate uvjete uzgoja, a isto možete činiti i pri vanjskom uzgoju, želja vam je da maksimizirate prinose i dobijete vrhunske proizvode.

Huminske i fulvinske kiseline u tom procesu imaju iznimnu i nezamijenjivu  ulogu. Svijet organskih humata je izuzetno bogat, a u nastavku ćemo vam rasčlaniti njihove osnovne uloge.

Humati – osnovna podjela

  • Humus – površinski sloj zemlje, nastao kao posljedica mikrobiološke pretvorbe otpadnog biljnog materijala procesom humifikacije

  • Humati – prirodno nastali organski materijal, bogat huminskim tvarima, kao primarne organske komponente u  ugljenu, zemlji, tresetu

  • Humične (huminske) supstance – glave organske komponente zemlje su fulvične kiseline, huminske kiseline, humini

  • Humične (huminske) kiseline – kompleksne kiseline koje sadrže ione koji omogućuju nastanak kelatiziranih spojeva. Kelatizirani spojevi omogućuju huminskim kiselinama da omogoći i regulira biodostupnost metalnih iona u zoni rasta biljke. Humične kiseline su vodotopine i tamno smeđe do crne boje.

  • Fuvinske kiseline – vrsta huminskih kiselina, niske molakeluarne mase i malog udjela kisika. Vodotopive su, bez obzira na pH vode. svijetlo smeđe je boje

  • Humini – nisu vodotopivi i crne su boje

  • Kelati – Kelati su kemijski spojevi koji su vrlo lako dostupni biljci, vodotopivi su puno dostupniji nego druge vrste spojeva. Kelate karakterizira njihova sposobnost da zadrže i otpuste određene metalne ione

  • Kelatizacija – proces u kojem se ioni i molekule vežu za metalne ione. U takvom obliku se ti spojevi mnogo lakše kreću unutar biljke te olakšavaju i ubrzavaju rast.

Uloga huminskih/fulvinskih kiselina u rastu biljke

Huminske i fulvinske kiseline kod usjeva služe kao kelatizatori, odnosno one omogućuju da spojeve potrebne za rast biljaka kelatiziraju. Huminske/fulvinske kiseline pretvaraju organske spojeve u oblik kojji je biljci najprihvatljiviji i najlakši za preuzeti iz supstrata. Omogućuju i bolju retenciju vode, a dodatno umanjuju ili onemogućuju nastanak toksičnih tvari u području rasta biljke.

Može li se upotrebit Leornadit kao izvor huminskih kiselina?

Dobar dio uzgajivača čuo je za Leonardit kao izvor huminskih/fulvinskih kiselina. Leonardit je mineraloid koji je lagano topiv u alkalnim otopinama te je stoga vrlo upotrebljiv u hidroponiji. Leonardit je nastao dugotrajnim procesom (geološkim), tijekom milijuna godina, od raspadajućeg organskog materijala, biljnog i/ili životinjskog podrijetla. U današnje vrijeme, Leornadit se proizvodi i iz lignita, vrste mekanog ugljena, procesima oksidacije.

Leornadit nije uniformnog sastava. Iako je uvijek 100% organskog podrijetla, kemijski sastav mu može značajno varirati, pa tako može imati i po 90% huminskih kiselina, ali isto tako može imati i samo 10% huminskih kiselina. U tom slučaju može imati i dosta pepela i teških metala, te se stoga preporuča da uvijek provjerite sastav leonardita.

Upotreba organskih fulvinskih kiselina radi vrhunskog uroda

Nebrojene su koristi upotrebe huminskih tvari kod uzgoja bilja. Njihov glavni doprinos je što na prirodan način reguliraju unos hranjivi tvari u biljku. Fulvinske kiseline su prirodni kelatizatori. Kada u hranjivom otopinom unesete u supstrat, primjerice mikroelemente, prijeko potrebne za rast i razvoj biljke, fulvinske kiseline stvaraju veze s tim ionima te ih tako štite od reakcija s drugim ionima koji mogu i poništiti njihov unos u supstrat. Vezani kelatizatorom, nutrijenti mogu biti putem korijena transpoortirani u tkivo biljke, da bi ih keltatizator tamo otpustio. Kelatizacijom se inače netopivi elementi pretvaraju u topive te se time povećava njihova bio dostupnost. Osim što povećavaju dostupnost nutrijenata biljci, humati doprinose i rastu korijena, a što dovodi do dodatno povećanog unosa hranjivih tvari u biljku zbog značajno veće površine (korijenske) kroz koju biljka unosi hranjva.

Fulvinske kiseline ne mijenjaju ništa u samoj biljci. One poboljšavaju i pojačavaju prirodne procese u biljci. Upotrebom organskih fulvinskih kiselina na potpuno prirodan način povećavate rezistenciju biljke, povećavate i poboljšavate kvalitetu vaših nasada, a bez upotrebe kemijskih sredstava.

Važno je napomenuti da fulvinske kiseline nisu hranjivo za biljke samo po sebi, već je potrebno dodavati i  osnovne nutrijente.

General Hydropnics Europe u svojoj ponudi nudi izvrsne izvore huminskih/fulvinskih kiselina. Diamond nectar je čisti izvor fulvinskih kiselina. Diamond nectar se proizvodi iz izvora Leonardita iz Meksika, i spada u ili među najbolje Leonardite na svijetu. Diamond black je drugi njihov proizvod koji je u osnovi čista huminska kiselina. Diamond black je certificrano organskog podrijetla, prikladan za organski  uzgoj.

Uz GHE, huminskih kiselina ima i u Atamijevom, ATA-XL proizvodu, koji dodatno sadži i enzime i ekstrakte algi. Na kraju, Velokelp od Remo nutrients, uz ekstrakt algi sadrži i fulvinske kiseline iz Leonardita.